მაია რაფავა

მაია რაფავა

ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გელათის აკადემიის აკადემიკოსი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი.

1959 წლიდან მუშაობს კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, იკვლევს ძველ ქართულ ფილოსოფიურ-საღვთისმეტყველო ძეგლებს. არის ათზე მეტი მონოგრაფიისა და ასზე მეტი სამეცნიერო სტატიის ავტორი, რომლებიც გამოქვეყნებულია როგორც ქართულ, ისე უცხოურ პერიოდულ გამოცემებში.

გაზიარება:

სტატიები

2021-04-12

ამონიოს ერმისი

მაია რაფავა

ქართულ ფილოსოფიურ მწერლობაში XII ს.-ში ითარგმნა ალექსანდრიული სკოლის ნეოპლატონიკოსი ფილოსოფოსის, ამონიოს ერმისის ორი თხზულება: 1. მოსასენებელი „ხუთთა მათადმი“ პორფირი ფილოსოფოსისათა; 2. მოსასენებელი „ათთა კატიღორიათადმი“ არისტოტელისთა

2021-04-12

იოანე დამასკელი

მაია რაფავა

ცნობილი ბერძენი თეოლოგი და მწერალი იოანე დამასკელი VIII ს.-ის მოღვაწეა. იოანე დამასკელის მოღვაწეობით დამთავრდა ბერძნული თეოლოგიის პატრისტიკული პერიოდი და დასაბამი მიეცა ახალ, სქოლასტიკურ პერიოდს. სასულიერო მწერლობის ყველა დარგი მნიშვნელოვნადაა დავალებული იოანე დამასკელისაგან.