ნინო ფიფია

ნინო ფიფია

ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ფილოსოფიის ისტორიაში თემაზე: „იმანუელ კანტის მოძღვრების ინტერპრეტაცია ბერტრან რასელის ფილოსოფიაში“ (2006 წ.). 1997-2010 წლებში მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ს. წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტში. 2010 წლიდან არის სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის პროფესორი. გამოცემული აქვს მონოგრაფია „ბერტრან რასელი: კანტის კონცეფციათა კრიტიკა და ინტერპრეტაცია“ (2015 წ.). მისი სამეცნიერო სტატიების უმრავლესობა ეხება ბ. რასელის შემეცნების თეორიასა და სოციალურ კონცეფციას, თ. კარლაილის, ო. შპენგლერის, ა. ტოინბის, ლ. ვიტგენშტაინის თეორიათა აქტუალურ საკითხებს. კვლევის სფეროებია: ფილოსოფიის ისტორია, ანალიზური ფილოსოფია, კულტურის ფილოსოფია, ეთიკა, ლოგიკა.

გაზიარება:

სტატიები

2023-12-03

დანელია დალი

ნინო ფიფია

დ. დანელიას, როგორც ფილოსოფიის ისტორიით დაინტერესებული მკვლევრის სამეცნიერო საქმიანობის პირველი ნაბიჯები უკავშირდება ფოიერბახის ფილოსოფიის და მის მიერ ქრისტიანული რელიგიის კრიტიკის კვლევას. იმხანად, ფოიერბახის ფილოსოფიის შესწავლის აქტუალობას განაპირობებდა მარქსიზმის თეორიულ წყაროდ მისი დასახელება.

2023-12-16

ესთეტიკა

ნინო ფიფია

ტერმინის ეტიმოლოგია – ძველბერძნული ტერმინი αἰσθητικός ნიშნავს გრძნობადს, მგრძნობელს და მომდინარეობს სიტყვიდან αἴσθημα – გრძნობა, გრძნობადი აღქმა.