კონსტანტინე ბრეგაძე

კონსტანტინე ბრეგაძე

ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

2004 წელს ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (თსუ) დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე „ნოვალისის ენის ფილოსოფია“. 2009-2012 წლებში იყო თსუ-ს გერმანული ფილოლოგიის კათედრის ასისტენტ-პროფესორი, ხოლო 2012 წლიდან დღემდე ამავე კათედრის ასოცირებული პროფესორი. კითხულობს სალექციო კურსებს გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე (მიმართულება - გერმანული ლიტერატურა). 2009 წლიდან დღემდე შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელია, 2014 წლიდან - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

ლიტერატურული კვლევის სფეროები: ი. ვ. გოეთეს შემოქმედება, გერმანული რომანტიზმი, ქართული რომანტიზმი, გერმანულენოვანი მოდერნიზმი, ქართული მოდერნიზმი.

ფილოსოფიური და სოციოლოგიური კვლევის სფეროები: ჰერმენევტიკა, ენის ფილოსოფია, ფრ. შლაიერმახერის რელიგიის ფილოსოფია, ფრ. ნიცშესა და მიშელ ფუკოს ფილოსოფია, პოსტმოდერნიზმი, ე. ჰოპერისა და კ. დ. ფრიდრიხის მხატვრობა, როკ-მუსიკის სოციოლოგია.

გაზიარება:

სტატიები

2021-04-21

რამიშვილი გურამ

კონსტანტინე ბრეგაძე

გურამ რამიშვილი დაიბადა ქ. თბილისში 1932 წელს; 1955 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის კავკასიური ენების განყოფილება, ხოლო 1958 წელს ასპირანტურა გიორგი ახვლედიანის ხელმძღვანელობით.